“ҮЛЭМЖ” БАГЦ ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БРОШУР

Бид та бүхэнд “ҮЛЭМЖ” тээврийн хэрэгслийн багц даатгалын үйлчилгээг танилцуулж байна.

“Үлэмж” багц даатгал нь тээврийн хэрэгслийн болон жолоочийн хариуцлагын даатгалуудын нэгдмэл багц даатгал бөгөөд хамт даатгуулсан тохиолдолд олон төрлийн хямдрал, урамшууллыг авах боломжтой болох юм.

Та бүхэн доорх хэсэгт мэдээллээ үлдээж брошураа татаж авах боломжтой.