“ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ” БРОШУР

Бид та бүхэнд “Эд Хөрөнгийн Даатгал”-ын үйлчилгээг танилцуулж байна. Та өөрийн эзэмшдэг хөрөнгүүдийг гэнэтийн гадны нөлөөллөөс болоод бүрэн бүтэн байдлаа алдахад даатгалын компаниас буцаан хэвэнд оруулах зардлыг  төлүүлэх боломжийг олгодог даатгал юм. Та бүхэн доорх хэсэгт мэдээллээ үлдээж брошураа татаж авах боломжтой.