Category

ХАБ

Ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр байгууллагад хэрэгтэй юу?

By | Зөвлөгөө, ХАБ, Хүний нөөц, Эрүүл мэндийн даатгал

Байгууллагууд ажилчдын эрүүл мэндэд зориулсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 2 үндсэн шалтгаан байна.

 • Ажил олгогчийн төлөх маш их хэмжээний нөхөн төлбөрийг бууруулах
 • Ажилчдын сэтгэл ханамж, бүтээмжийг сайжруулах

Байгууллага ажиллагсдаа эрүүл мэндийн даатгал нэвтрүүлэх ямар ашиг тустай байдаг талаар дараах нийтлэлээ танилцана уу.

Read More

Барилга угсралтын явцад түгээмэл тохиолддог осол, эндэгдлүүд

By | Зөвлөгөө, ХАБ, Хүний нөөц, Эрүүл мэндийн даатгал

Хүйтний улирал дуусаж урин дулаан цаг ирж буйтай холбоотой хамгийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг салбарын нэг бол барилгын салбар билээ. Их хотын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа хэдий ч эрсдэл тохиолдоход амь нас, эрүүл мэндээр хэмжигддэг эрсдэл өндөртэй салбаруудын нэг. Барилгын салбарт гарч буй осол эндэгдлийг шууд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаагүйтэй холбон ойлгоход буруудахгүй. Барилгын талбайд осол гарахад томоохон компаниуд туслан гүйцэтгэгч рүүгээ буруугаа өгөх, ХАБ-ын албанаас тарааж өгсөн аюулгүй хэрэгсэл болох малгай, хамгаалалтын бүс зэргийг ажилчид буруу хэрэглэсэн бүр хэрэглээгүй байсан гэх нь ч бий. Гэхдээ л аль, алинаас ч үүдсэн байсан ч энэ салбарын эрсдэл хүний амь, эрүүл мэндээр хэмжигддэг тул захиалагч компани, гүйцэтгэгч компани, ажилчид бүгд хүнийг гэх хандлагаар ажилдаа ханддаг байх нь чухал юм. Read More

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлд байгууллага ямар нөхөн төлбөр олгох ёстой вэ?

By | Зөвлөгөө, ХАБ, Эрүүл мэндийн даатгал

Тухайн ажилчин ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа унаж гэмтсэн эсвэл мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан суурь өвчтэй болж хөдөлмөрийн чадвараа алдсан бол ажил олгогчоосоо нөхөн олговор авах эрхтэй гэдгийг та мэдэх үү? Хөдөлмөрийн тухай хуульд тусгайлан заасан заалт байдаг ч боловч харамсалтай нь хуулийн талаар иргэд, ажиллагсдад ухуулан таниулах мэдээлэл дутмаг тул, иргэд эрүүл мэнд цаашлаад амь насаараа хохироод үлддэг нь нууц биш. Read More

ААН-үүдийн даатгалд хамрагдах шаардлагатай эрсдэлүүд

By | Зөвлөгөө, ХАБ

Аж ахуйн нэгжүүдэд тулгардаг эрүүл мэндийн эрсдэлүүд салбар бүрээр харилцан адилгүй ч байгууллагын үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлдөг, ажиллагсдаа зайлшгүй даатгалд хамруулах шаардлагатай эрсдэлүүдийг түүвэрлэн орууллаа. Read More

Ханган нийлүүлэгч, туслан гүйцэтгэгч компаниудын түгээмэл 4 асуудал

By | Зөвлөгөө, ХАБ

Монгол улсын уул уурхай, эрчим хүч, дэд бүтэц, барилга үл хөдлөхийн салбаруудын эрчимтэй хөгжлийг даган тодорхой чиглэлээр нарийн мэргэшсэн экспертиз, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бүхий ханган нийлүүлэгч, туслан гүйцэтгэгч компаниуд олноор бий болж буй.

Барилгын томоохон компаниуд угсралт, гүйцэтгэлийн бүх ажлуудаа дан өөрийн багаар хийж гүйцэтгэх бус туслан гүйцэтгэгчидтэй гэрээгээр ажиллах нь түгээмэл болжээ. Барилга барингаа вакуум цонхны, бетон зуурмагийн гэх мэт дагасан жижиг үйлдвэртэй болчихдог байсан үе өнгөрсөн. Цонх, хаалга, бетон зуурмаг, цахилгаан, дотор засал, тавилга, интерьер дизайн гэх зэргээр компаниуд нарийн мэргэших, төр болон томоохон компаниудын тодорхой эрэлт хэрэгцээг л хангахад төвлөрдөг болсон.

Уул уурхайн томоохон компаниуд ч тэр ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн сан үүсгэх, бодлого стратеги сургалтаар хангах, сар бүр мэдээллийн уулзалт хийх, экспо үзэсгэлэнг жил бүр зохион байгуулах зэргээр ханган нийлүүлэгч компаниудтайгаа нягт хамтран ажиллах болжээ. Тэдний хувьд сул зогсолт, нийлүүлэлтийн хугацааны хоцролт, чанарын шаардлага хангахгүй байдал, аюул осол зэрэг нь их хэмжээний хор уршиг дагуулж байдаг тул ханган нийлүүлэгчиддээ төдийгүй туслан гүйцэтгэгчдэд тодорхой стандартын хатуу нөхцөл шаардлагуудыг тавьдаг.

Энэ нийтлэлээрээ Монголын ханган нийлүүлэгч, туслан гүйцэтгэгч компаниудад түгээмэл тулгардаг асуудлуудаас хөндөнгөө хэрхэн засч сайжруулж болох талаар зөвлөж байна.

1. Хууль, эрх зүй, ёс зүйн шаардлагуудыг хангахдаа тааруу

Монголын ханган нийлүүлэгчдийн хувьд дараах асуудлууд түгээмэл бөгөөд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, орлого ашгаа нэмэгдүүлэхэд саад болдог түгээмэл асуудлууд:

 • Татвар, шимтгэлийн асуудалтай. Татвар, нийгмийн даатгал зэргээр асуудалтай, нуун дарагдуулдаг, татварын эрсдэлтэй, аудит хийдэггүй байх нь түгээмэл.
 • Хэт нэг хүнээс хамааралтай. Захирал нь том жижиг бүх түвшинд шийдвэр гаргаж микро менежмент хийдэг компаниуд багаар хурдтай ажиллахдаа тааруу хэт нэг хүнээс хамаарсан эрсдэлтэй байдаг.
 • Хариуцлага хүлээх чадвар. Хэт найран дундаа байдлаар ажиллаад сурчихсан тул гэрээний дагуу хариуцлага хүлээхдээ тааруу байх нь элбэг.
 • Хувийн ашиг сонирхлын зөрчил. Бүх л салбаруудад түгээмэл асуудлуудын нэг бөгөөд ажлын үр дүнд сөргөөр нөлөөлж байдаг.

2. Хөдөлмөр аюулгүй байдал хангагдаагүй

Монгол улсын хуулиар барилга, дэд бүтэц зэрэг тодорхой салбарын ажилчдыг зайлшгүй гэнэтийн ослын даатгалд хамруулсан байхаар заасан байдаг. Гэтэл туслан гүйцэтгэгч компаниуд, бригадууд даатгалд хамруулаагүй байх, хөдөлмөр аюулгүй байдлын (ХАБ) тогтолцоогүй ажиллах нь тохиолддог ба энэ нь үйл ажиллагаагаа тэлэх, томоохон ажлуудыг гэрээгээр хийж гүйцэтгэх боломжуудаа хаах нэгэн шалтгаан болдог.

Хүний амь нас, эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хамгийн хурцаар анхаарал татаж байгаа энэ үед ажилчдынхаа амь нас, эрүүл мэндэд анхаарах нь томоохон компаниуд төдийгүй тэдний ханган нийлүүлэгчид, туслан гүйцэтгэгч жижиг, дунд компаниуд, бригадуудын хувьд хүртэл нэн тэргүүний анхаарах ёстой чухал асуудал юм. Иймд дараах зүйлст заавал анхаарахыг зөвлөж байна:

 • ХАБ-ын бодлого, журам боловсруулах,
 • Өдөр тутмын ажлын процессод нэвтрүүлж ажил хэрэг, соёл болгох.
 • Хэрэгжилтэд хяналт, аудит хийх, засч сайжруулах.
 • Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоотой болох.

ХОЛБООТОЙ: Хөдөлмөр аюулгүй байдлын албаны шийддэг гол асуудлууд

3. Өрсөлдөх чадвар, менежмент, ашигт ажиллагаа

Томоохон компаниуд сонгон шалгаруулалт хийхдээ өөрсдийн тавьж буй хэрэгцээ шаардлагыг хэрхэн хангаж буй, цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлж, гүйцэтгэж чадах эсэхийг нарийн судалдаг. Иймд дараах түгээмэл асуудлуудад анхаарна уу.

 • Өрсөлдөх чадвар сул. Зах зээлд өөрийн онцлог ялгарал, төвлөрлийг бий болгоогүйгээс өрсөлдөх чадвар сул байх нь түгээмэл. 
 • Төслийн менежмент тааруу. Аливаа гэрээт ажлыг төсөл байдлаар удирдан цаг хугацаанд нь чанартай хийж дуусгах нь чухал. Гэтэл тодорхой бараа, материалын нийлүүлэлт эсвэл ажлын гүйцэтгэл хоцорсноос үүдэн асуудал үүсэх, алданги торгууль тавигдах эрсдэл учирдаг. Иймд төслийн менежментийн ур чадвар, тогтолцоо, мэдээллийн системд анхаарч ажиллахыг зөвлөж байна.
 • Чанарын удирдлага тааруу. Чанарын удирдлагын тогтолцоотой болсноор гэрээний дагуу тавигдсан шаардлагуудыг тогтвортой хангаж ажиллах.

4. Чадварлаг ажилтнуудаа тогтоон барихдаа тааруу

Аливаа байгууллагын хамгийн үнэт зүйлсийн нэг нь мэргэжлийн өндөр түвшинд гар нийлж ажилладаг баг нь байдаг. Ганц захирал нь мундаг байх нь орчин үед дангаараа хангалтгүй нь тодорхой. Томоохон худалдан авагч байгууллагууд ханган нийлүүлэгчдийнхээ багийн бүтэц зохион байгуулалт, компанийн соёл, багаар хамтран ажиллах чадвар, салбарын нарийн мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, туршлага, дээд шатны төдийгүй дунд шатны менежерүүдийн манлайлал, менежмент, көүчинг, харилцааны ур чадварт анхаарал хандуулах болсон.

Баг нь уг компани хэр мэдлэг, ур чадвар, туршлагатай төдийгүй найдвартайг илтгэдэг. Гэтэл олон компаниуд ялангуяа авьяаслаг ажилтнуудаа урт хугацаанд үр бүтээлтэй, тогтвортой, хөгжүүлэн ажиллуулж чаддаггүй, нарийн мэргэжлийн ажлын байранд оролт гаралтын хувь хэт өндөр байдаг нь сөрөг нөлөөтэй байдаг. 2 жил сурч овоо ажлын дөртэй болчхоод өөрөө яг ийм бизнес хийнэ эсвэл өөр компанид өндөр цалин хөөгөөд гараад явчихдаг.

ХОЛБООТОЙ: Хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдэд тулгардаг түгээмэл 5 асуудал

Ажилтнуудын тогтоон барих, урт хугацаанд үр бүтээлтэй ажиллуулахад цалин хэдий чухал ч дараах хүчин зүйлсийг анхаарах нь зүйтэй:

 • Сургалт, хөгжил. Ажилтан мэргэжилтнийхээ хувьд төдийгүй менежер, манлайлагчийнхаа хувьд байнга өсч хөгжиж байвал байгууллага нь өөрт нь өгч буй үнэ цэнийг мэдэрч тогтвортой ажилладаг. Нэгэн мундаг захиралд “та хүмүүсээ сургаж хөгжүүлээд байдаг, гэтэл ажлаас гараад явчихвал яах вэ” гэж асуухад хариуд нь “сургаж хөгжүүлэхгүй байгаад байдаг, гэтэл үлдчихвэл яах вэ” гэж асуусан байдаг.
 • Гүйцэтгэлийн үнэлгээ, урамшуулал. Ажлыг нь зөв, шударга үнэлэх, сайн ажиллах үед тохирсон урамшуулалтай байх нь сэтгэл ханамжтай, хичээж ажиллахад тусалдаг.
 • Байгууллагын эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлс, стратеги. Компаниа хаашаа чиглэж ажиллаж буйг ажилтан ойлгосон байдал, өөрийнх нь хувь хүнийх нь зорилго, алсын хараа зэрэгтэй хэр нийцтэй байгаа гэдэг нь урт хугацаанд хамт ажиллах, багийн үр бүтээлтэй гишүүн байх эсэхэд шууд хамааралтай.
 • Эрүүл мэнд. Байгууллагын ажлын орчин, нөхцөл байдал, онцлогоос хамааран эрүүл мэнд, аюулгүй байдал эрсдэл учирдаг. Ажилтан нэгд эрүүл саруул, осол эндэгдэлгүй байх, эрүүл мэндтэй холбоотой аливаа эрсдэлүүдээс хамгаалагдсан байх нь хувь хүнийх нь хувьд төдийгүй гэр бүлийнх нь хувьд нэн чухал байдаг. Иймд жил бүр эрүүл мэндийн үзлэгт орох, даатгалд хамрах зэрэг боломжууд нь үр бүтээлтэй, ур чадварлаг ажилтнууд тогтвортой ажиллах нэгэн гол шалтгаан болдог.

“Энх Ирээдүй” эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ

Бид байгууллагын нийт ажилтныг бүх төрлийн гэнэтийн осол, ердийн болон халдварт өвчин, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, архаг хууч өвчин, хавдар гэх мэт эрүүл мэндтэй холбоотой бүхий л эрсдэлээс хамгаалах “Энх Ирээдүй” эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг санал болгодог.

Та доорх холбоосыг дарж танилцуулгыг татаж авах боломжтой. Баярлалаа.

Хөдөлмөр аюулгүй байдлын албаны шийддэг гол асуудлууд

By | Зөвлөгөө, ХАБ

Хөдөлмөр аюулгүй байдлын албаны үндсэн чиг үүрэг юу вэ? Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж буй  аюул,  аюултай  хүчин зүйлсийг илрүүлэх замаар аливаа үйлдвэрийн осол, осолд дөхсөн тохиолдол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин зэргээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг олон үүрэгтэй. Эдгээрээс гол чухлыг нь онцлон танилцуулж байна.

1. Ажилтнуудаа эрсдэлээс хамгаалдаг

Шинэ мянганы аливаа байгууллагын хамгийн үнэт зүйл бол хүмүүс нь. Хөдөлмөр, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоог байгууллагадаа амжилттай хэрэгжүүлэх нь ажилтнуудаа аливаа эрсдэл, аюулаас сэргийлэн хамгаалах практикт шалгарсан хамгийн үр дүнтэй аргад тооцогддог.

Ажилдаа эртлэн гарсан нэгэн орой нь эрүүл саруул гэртээ харих нь зүй ёс. Ямар ч байгууллагад үйлдвэрлэлийн осол, гал ус, цахилгааны аюул, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл гэх мэт эрсдэлүүд их бага хэмжээгээр байдаг. Сүх далайтал үхэр амрын үлгэрээр аюул, ослоос урьдчилан сэргийлж, эрсдэлээс хамгаалахгүй явсаар нэг л өдөр амаа барьж харамсах нь бий.

ХАБЭА албаны хамгийн гол үүрэг бол байгуулагынхаа үнэт зүйлс нь болох ажилтнуудаа аливаа эрсдэлээс хамгаалахад оршино.

2. Эрүүл, аюулгүй ажлын орчин, нөхцөлийг бүрдүүлдэг

Монгол улсын үндсэн хуульд зааснаар иргэн бүр эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэйн адилаар ажилтнууд мөн тийм л орчинд ажиллах, хөдөлмөрлөх эрхтэй.

Эрүүл, аюулгүй ажлын байрны орчин бүрдүүлэх гол алхмуудаас дурдвал:

 • Ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ хийх, хөдөлмөрийн нөхцөлийг тодорхойлох, аюул ослоос сэргийлэх, хамгаалах арга, механизмуудыг бий болгох,
 • ХАБЭА-н дүрэм, журам, зааврууд боловсруулах,үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх,
 • Нийт ажилтнуудад аюулгүй ажиллагаа, осол, эрсдлийн менежмент, анхны тусламжийн сургалтуудыг хийснээр ХАБЭА-н боловсрол олгох,
 • Ажлын байранд аудит, үзлэг хийх, гарсан зөрчлийг арилгуулах, дээр дурэм, журмуудад шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлүүдийг хийх

3. Болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлдэг, хамгаалах хэрэгслээр хангадаг

Бүхий л байгууллагад аюул ослын эрсдэл учирдаг хэдий ч уул уурхай, эрчим хүч, хүнд ба хөнгөн аж үйлдвэрлэл, барилга, дэд бүтцийн салбарынхан онцгойлон анхаарах нь чухал. Салбарын томоохон компаниуд нарийн үүрэг, хариуцлага бүхий ХАБ-ын албуудтай байдаг нь болзошгүй аюул, ослоос сэргийлэх, хамгаалахад гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөн хууль, эрх зүйн байгууллагууд, хөрөнгө оруулагчид, банк санхүүгийн байгууллагууд, худалдан авагчид зэрэг талуудын тавьдаг стандарт шаардлагуудад ХАБЭА багтах болсон.

Манай улсын уул уурхайн салбарын эрчимтэй хөгжлийг даган олон улсын түвшний ХАБЭА-н стандартууд мөрдөгдөх болсон. Оюу Толгой, Энержи Ресурс зэрэг уул уурхайн томоохон компаниуд төдийгүй тэдний ханган нийлүүлэгч, туслан гүйцэтгэгч хэдэн зуун компаниудад ч мөн адил хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого, дүрэм журмуудыг даган мөрдөн ажиллах шаадлага тавигддаг. Хэрэв танай байгууллага уул уурхайн салбарын гинжин хэлхээнд амжилттай ажиллахыг зорьж буй бол ХАБЭА сонголт биш харин зайлшгүй хэрэгжүүлэх зүйл юм.

4. Ажилтнууд урам зоригтой, тогтвортой, эрүүл саруул, өндөр бүтээмжтэй ажиллах хөшүүрэг болдог

Олон улсын практикт компаниуд ажиллагсдаа тогтмол эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд оруулж, эрүүл мэндийн даатгалд хамруулдаг. Спортоор хичээллэх, эрүүл, эрч хүчтэй ажиллах орчинг бүрдүүлж өгдөг нь эрүүл биед саруул ухаан оршдогийн сургаальтай агаар нэг. Манай улсад ч мөн адил томоохон компаниуд энэхүү тэргүүн туршлагаас үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж эхэлсээр нэлээдгүй жил өнгөрсөн нь сайшаалтай.

Ажиллагсдад учирдаг гэнэтийн аюул, ослууд төдийгүй мэргэжлээс үүдэн өвчлөх, эрүүл мэнд гэнэт муудах, архаг хууч өвчин сэдрэх, эдгэршгүй өвчин эмгэг тусах гэх мэт эрсдэлүүдээс хамгаалахад эрүүл мэндийн даатгал тусалдаг нь аливаа байгууллагын хувьд тооцоолоогүй томоохон хохирол, зардлыг бууруулах ач холбогдолтой.

“Энх Ирээдүй” эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ

Бид байгууллагын нийт ажилтныг бүх төрлийн гэнэтийн осол, ердийн болон халдварт өвчин, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, архаг хууч өвчин, хавдар гэх мэт эрүүл мэндтэй холбоотой бүхий л эрсдэлээс хамгаалах “Энх Ирээдүй” эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг санал болгодог.

Та доорх холбоосыг дарж танилцуулгыг татаж авах боломжтой. Баярлалаа.