Category

Зөвлөгөө

Ажиллагсдын эрүүл мэндээс шалтгаалах эрсдэлүүд

By | Зөвлөгөө, Эрүүл мэндийн даатгал

Ажиллагсдынхаа эрүүл мэндийг анхаардаггүй компани их хэмжээний алдагдал хүлээх магадлал их байдаг. Уг алдагдал нь зөвхөн мөнгөөр хэмжигдэх зардал бус цаг хугацаа, сэтгэл зүй, байгууллагын нэр хүндтэй шууд холбоотой. Дараах нийтлэлээс ажиллагсдын эрүүл мэндээс үүдэн ямар эрсдэл үүсэж болох талаар уншина уу. Read More

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлд байгууллага ямар нөхөн төлбөр олгох ёстой вэ?

By | Зөвлөгөө, ХАБ, Эрүүл мэндийн даатгал

Тухайн ажилчин ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа унаж гэмтсэн эсвэл мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан суурь өвчтэй болж хөдөлмөрийн чадвараа алдсан бол ажил олгогчоосоо нөхөн олговор авах эрхтэй гэдгийг та мэдэх үү? Хөдөлмөрийн тухай хуульд тусгайлан заасан заалт байдаг ч боловч харамсалтай нь хуулийн талаар иргэд, ажиллагсдад ухуулан таниулах мэдээлэл дутмаг тул, иргэд эрүүл мэнд цаашлаад амь насаараа хохироод үлддэг нь нууц биш. Read More

Ажиллагсдаа эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах нь ямар ач холбогдолтой вэ?

By | Зөвлөгөө, Эрүүл мэндийн даатгал

Авьяастнуудын хөдөлмөрийн зах зээлд хүчтэй өрсөлдөөн бий болж, хэн илүү бүтээмжтэй, чадварлаг ажиллах хүчтэй байна тэр зах зээлийн өрсөлдөөнд давуу байдлыг эзэлж байна.

Ажиллагсдаа халамжилдаг, эрүүл мэндийн болон халамжийн бодлого хэрэгжүүлдэг компаниудад ямар давуу тал бий болдог вэ?

Read More

Авто тээврийн осол гарах гол нөхцөл

By | Зөвлөгөө, Тээврийн хэрэгсэл

Монгол улс нийт 940,327 тээврийн хэрэгсэлтэй  бөгөөд 2017 оны байдлаар нийт 36591 осол бүртгэгдсэний 88,8% нь эд материалын, 11.2% нь хүн гэмтсэн осол бүртгэгдсэн байна. Хүн гэмтсэн ослын 74.3 хувь, эд материалын хохиролтой ослын 91.1 хувь нь Улаанбаатар хотод бүртгэгджээ. Read More

Даатгал гэж юу вэ?

By | Зөвлөгөө, Тээврийн хэрэгсэл

Даатгал бол эрсдэлийн хамгаалалт бөгөөд тодорхой хураамж төлснөөр хэрэгжиж эхэлдэг. Хүмүүс өөрт ямар эрсдэл тохиолдох, хэр их хэмжээний санхүүгийн болон цаг хугацааны зардал гарах талаар төлөвлөж тооцоолох боломжгүй байдаг. Амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, тээврийн хэрэгсэл, хариуцлага гээд олон төрлийн даатгал бий. Өмнөх нийтлэлд улсын эрүүл мэндийн даатгал болон хувийн эрүүл мэндийн даатгалын гол ялгааны талаар дурдсан бол энэ удаад тээврийн хэрэгслийн даатгалын тухай тодорхой мэдээлэл хүргэхээр шийдлээ. Read More

Үнэ цэнэтэй тээврийн хэрэгслээ заавал даатгуулах 5 шалтгаан

By | Зөвлөгөө, Тээврийн хэрэгсэл

Та өөрийн үнэ цэнэтэй хөрөнгийн нэг болох тээврийн хэрэгслээ даатгуулсан уу? Хэрэв үгүй бол яагаад заавал даатгуулах хэрэгтэйг нотлох дараах шалтгаануудтай танилцаарай. Read More

Хүний нөөц болон гүйцэтгэх удирдлагуудын шийдвэрлэх ёстой гол асуудлууд

By | Зөвлөгөө, Хүний нөөц

Зах зээлийн тогтвортой өсөлт, санхүүгийн ашигт ажиллагаа, үйл ажиллагааны доголдолгүй байдал нь удирдлагуудын гол анхаарлаа хандуулдаг хэсэг. Гэвч байгууллагын үйл ажиллагааны хурдасгагч, гол хөдөлгөгч хүч болох ажиллах хүч нь байгууллагын өсөлт, уналтад шууд нөлөөлдөг голлох хүчин зүйл юм.

Хүний нөөц болон удирдлагуудын тэр бүр анзаардаггүй ажиллагсдын бүтээмжид нөлөөлдөг, зайлшгүй анхаарах шаардлагатай хэсгийг дурдая. Read More

ААН-үүдийн даатгалд хамрагдах шаардлагатай эрсдэлүүд

By | Зөвлөгөө, ХАБ

Аж ахуйн нэгжүүдэд тулгардаг эрүүл мэндийн эрсдэлүүд салбар бүрээр харилцан адилгүй ч байгууллагын үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлдөг, ажиллагсдаа зайлшгүй даатгалд хамруулах шаардлагатай эрсдэлүүдийг түүвэрлэн орууллаа. Read More

Эрүүл мэндийн даатгал гэж юу вэ?

By | Зөвлөгөө, Эрүүл мэндийн даатгал

Даатгал бол хүний амьдралд тохиолдож болох олон эрсдлээс хамгаалах нэг хэлбэр бөгөөд тодорхой шимтгэл төлснөөр хэрэгжиж эхэлдэг. Хүмүүс ажиллах, хооллох, чөлөөт цаг гэх мэт үйл ажиллагаагаа төлөвлөж чаддаг ч тэр бүр эрүүл мэндийн байдлыг төлөвлөх таамаглах боломжгүй байдаг.    Энэ бол даатгалд хамрагдах гол шалтгаануудын нэг юм. Эрүүл мэндийн даатгал нь улсын болон хувийн даатгал гэж ангилагддаг. Монгол улсын иргэн бүр улсын эрүүл мэндийн даатгалын санд заавал даатгуулах ёстой байдаг бол хувийн эрүүл мэндийн даатгалд өөрийн сонголтоор даатгуулж болдог. Эдгээр 2 даатгал нь ямар ялгаатай вэ? Read More