“ЭНХ ИРЭЭДҮЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ” БРОШУР

Бид та бүхэнд “Энх Ирээдүй” эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг танилцуулж байна. Энэхүү үйлчилгээ нь таныг Бүх төрлийн гэнэтийн осол, Ердийн болон халдварт өвчин, Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, Архаг хууч өвчин, Хавдар гэх мэт эрүүл мэндтэй холбоотой бүхий л эрсдэлээс хамгаалах болно. Та бүхэн доорх хэсэгт мэдээллээ үлдээж брошураа татаж авах боломжтой.